Baseados no concepto de Gastrobar pero engadindo outros valores tales como o respecto á tradición ou a proximidade á xente e aos seus veciños xorde este proxecto da man de dous profesionais.